Арт приложения

Шпули, който бяха използвани като инфопункт за "Нощта на музеите и галериите" - Пловдив.


 shpuli44